Droner i Norge
Den nasjonale dronekonferansen

 

Droner i Norge 2017 er oppfølgeren til den nasjonale dronekonferansen Droner i Stormen, som ble avholdt i Bodø i januar 2016. Droner i Norge skal arrangeres i Bodø Spektrum
(Bodøhallen og Nordlandshallen) og Newton Flight Academy 7. februar 2017.

Det blir muligheter for å fly droner i «Nordlandshallen Air Space» og å fly simulator hos Newton Flight Academy (egne priser gjelder).

Den nasjonale dronekonferansen skal informere potensielle brukere og kunder om anvendelsesmuligeter og innovasjon til ubemannede luftfartøyer og deres støttesystemer, spesielt IKT. Konferansen skal belyse alle sider med ubemannet flyging, herunder mulige nedsider for samfunnet og behov for regelverk. Droner i Norge 2017 skal underbygge innovasjon og satsing på ny teknologi i konteksten smartere samfunn, digitalisering, robotisering, klimavennlige løsninger og nye næringsmuligheter. Droner i Norge 2017 skal videre bidra til at norske bedrifter og instanser ikke sakker akterut og blir avhengig av utenlandske leverandører.

 

Foredrag

Moderator/konferansier: Arne O.Holm, High North News

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap)
Datatilsynet v/ Helge Veum og Elisabeth Krauss Amundsen
Luftfartstilsynet v/ direktør Jan Petter Steinsland
Norut v/ May-Britt Ellingsen, Dr. Philos
FLIR Unmanned Aerial Systems AS (tidl. Prox dynamics AS) v/Produktdirektør PRS Dag Henning Paulsen
First Scandinavia v/ Per-Arild Konradsen
Kystvakten v/ Orlogskaptein Jo Erik Karlsen og Kapteinløytnant Stein Magne Eidissen
UiT/Bachelor droneteknologi (både ingeniør og pilot)
Samferdselsdepartementet v/ Statssekretær Tom Cato Karlsen
Fly Lavt v/ Magnus Skogmo og Lennart Johansen
Cyberforsvaret v/ Oberst Carl Christian Stikbakke
SINTEF v/ Aksel Transeth
Statens Vegvesen v/ Sjegsingeniør/ingeniørgeolog Wiggo Aronsen
UiT v/ Arthur Schucter
Maritime Robotics v/ Torbjørn Houge
Andøya Space Center v/ Gunnar Jan Olsen
Åpning v/ Bodø kommune, konferansesjef Bror Myrvang
Avslutning v/ Nordland fylkeskommune, Fylkesrådsleder

Les mer
Aktuelt

Kurset gir en introduksjon til relevant flyteori og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster under visuelle forhold (VLOS). Kurset gir en innføring til flyging av multirotor-RPA. Kurset gir også en innføring i hvordan forenklede operasjonsmanualer for RPAS-operasjoner bygges opp og hvordan risikoanalyser til denne lages, samt en introduksjon i hvordan vanlige operasjonsmanualer er… Les mer

Continue Reading

Vi demonstrerer redigering og planlegging av drone flygninger med autopilot ved hjelp av 3-dimensjonal kunstig virkelighet, såkalt viritual reality (VR). VR er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. Slik teknologi gir oss mulighet til å planlegge en droneflygning med mye bedre situasjonsforståelse enn ved bruk av vanlige… Les mer

Continue Reading

Mosjøen-baserte Scanflight har vunnet en kontrakt med Bane Nord om inspeksjon av linjer, bruer og annen infrastruktur. Scanflight kan også levere tjenester innen masseberegning, rassikring, 3D-tegning og annet som statsforetaket trenger. Kontrakten løper 2+1+1 år. Konferanseleder Bror Myrvang sier at denne typen kontrakter mellom offentlige instanser og profesjonelle droneselskaper får vi se mer av i… Les mer

Continue Reading

Utmerket arrangement, med stor bredde i foredragsholderne

Kjempeflott arrangement og jeg tror de aller fleste som var til stede fikk mye lærdom om hvilke muligheter som fins innen droneteknologi.

Flott første gjennomføring av en viktig årlig konferanse.

Veldig imponert over bredden og innhold

Foredrag - utstillinger - droneflyging - simulatorflyving