Introduksjonskurs til grunnleggende RPAS operasjoner i Bodø Uke 13

Kurset gir en introduksjon til relevant flyteori og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster under visuelle forhold (VLOS). Kurset gir en innføring til flyging av multirotor-RPA. Kurset gir også en innføring i hvordan forenklede operasjonsmanualer for RPAS-operasjoner bygges opp og hvordan risikoanalyser til denne lages, samt en introduksjon i hvordan vanlige operasjonsmanualer er… Les mer

Droneplanlegging gjennom kunstig virkelighet

Vi demonstrerer redigering og planlegging av drone flygninger med autopilot ved hjelp av 3-dimensjonal kunstig virkelighet, såkalt viritual reality (VR). VR er en datateknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø som skal etterlikne en virkelighet. Slik teknologi gir oss mulighet til å planlegge en droneflygning med mye bedre situasjonsforståelse enn ved bruk av vanlige… Les mer

Viktig dronekontakt med Bane NOR SF (tidl. Jernbaneverket)

Mosjøen-baserte Scanflight har vunnet en kontrakt med Bane Nord om inspeksjon av linjer, bruer og annen infrastruktur. Scanflight kan også levere tjenester innen masseberegning, rassikring, 3D-tegning og annet som statsforetaket trenger. Kontrakten løper 2+1+1 år. Konferanseleder Bror Myrvang sier at denne typen kontrakter mellom offentlige instanser og profesjonelle droneselskaper får vi se mer av i… Les mer

Norut presenterer dronenæringen i Norge

May-Britt Ellingsen Dr. Philos, seniorforsker Norut May-Britt Ellingsen har lang erfaring fra forskning på regional næringsutvikling, klyngeprosesser og innovasjon. Det er denne kunnskapen som er grunnlaget for analysen av dronenæringen Norut har satt i gang, og det er utdrag av denne forskningen Ellingsen skal presentere på Droner i Norge 2017. CV:  2015 Dr. philos, UiT… Les mer

Kurs i droneskanning

8. februar, dagen etter Droner i Norge, gjennomføres det kurs i mapping ved bruk av drone. I forbindelse med «Droner i Norge» arrangerer Romvesen AS i samarbeid med FlyLavt AS eit praktisk innføringskurs i korleis utføre mapping (skanning) med droner. Vi tar for oss heile prosessen fra planlegging av oppdrag, praktisk utføring, bakkepunkt, sikkerhet, bruk… Les mer