Droner i Norge er en nasjonal konferanseserie som eies og drives av et nettverk som består av Andøya Space Center, Bodø kommune, Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), First Scandinavia, Fly Lavt, Kunnskapsparken Bodø,  Nordland fylkeskommune og Norut. Målsettingen er å fremme kunnskap om droner, utforske nye forretningsmuligheter og bidra til innovasjon i en raskt voksende næring. Vi sørger for at dronebransjen får nærkontakt med andre industrier og fagmiljøer.

Både næringsliv, myndigheter og akademia er med på å sette ubemannet flyging på dagsorden, og bidrar faglig til Droner i Norge. Nordlands og Bodøs luftfartsmiljøer er særdeles sterke – vi har gode forutsetninger for spre kunnskap og engasjere dronebransjen og kundene deres. Nytt av året er at det arbeides med å etablere et arenanettverk for dronebransjen. En kunngjøring om dette kom under Droner i Norge 2017 og har senere blitt fulgt opp av Kunnskapsparken Bodø AS.

Konferansens programstyre:

Leder:
Bror Myrvang, Bodø kommune
481 74 683
Send e-post

Odd-Emil Ingebritsen, BRUS
Send e-post

Geir Wiik, Norut
Send e-post

Magnus Skogmo, Fly Lavt
Send e-post

Gunnar Jan Olsen, Andøya Test Center AS
Send e-post

Stian Elstad, First Scandinavia
Send e-post

Pål Ove Henden, Kunnskapsparken Bodø AS
Send e-post

Ole M Kolstad, Nordland fylkeskommune
Send e-post

First Scandinavia Partners konferanseteam:
Stian Andre Olsen
Send e-post

Marte Antonsen
Send e-post