Droner i Norge er en konferanseserie som eies og drives av et nettverk. Bodø kommune, Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS), Norut og Fly Lavt er nøkkelaktørene som planlegger og gjennomfører det hele. Vi har knyttet til oss 16 partnerbedrifter/-instanser, som også tar interesse i utviklingen innen ubemannet flyging. Både næringsliv, myndigheter og akademia er bevisst invitert til å sette framtidsnæringen på dagsorden. Bodøs luftfartsmiljø er særdeles sterkt, og vi har gode forutsetninger for droneoperasjoner i Nordområdene.

Bror Myrvang, Bodø kommune
481 74 683
Send e-post

Kathrine Steinvik, Bodø kommune
959 33 392
Send e-post

Odd-Emil Ingebritsen, BRUS
Send e-post

Geir Wiik, Norut
Send e-post

Magnus Skogmo, Fly Lavt
Send e-post